Tòa nhà Miam miam
Nhà chị Nga Khách sạn
Trung tâm Anh ngữ BigBen
Nhà trung tâm tiếng anh APOLO
Biệt thự nhà a Hải cột 3
Nhà anh Nghị Big C
Nhà chị Thanh Big C
Nhà em Dũng Big C
Tòa Nhà Bảo Long
Nhà anh Cương
Nhà anh Nguyên
Công ty Thành Vinh
Nhà a.HẢI p.Hồng Hải