Siêu thị gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp Lê Dung.
Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Điện thoại: 01236596638– 0983460916