( ! ) Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 791
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005359992{main}( ).../index.php:0
20.0007360352require( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.0011361328require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-load.php' ).../wp-blog-header.php:13
40.0014362104require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-config.php' ).../wp-load.php:37
50.0029363624require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-settings.php' ).../wp-config.php:95
60.52863080104include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/woocommerce.php' ).../wp-settings.php:377
70.53513216856WC( ).../woocommerce.php:56
80.53513216856WooCommerce::instance( ).../woocommerce.php:52
90.53513217128WooCommerce->__construct( ).../class-woocommerce.php:115
100.53563226168WooCommerce->includes( ).../class-woocommerce.php:156
110.57563651296include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php' ).../class-woocommerce.php:359

( ! ) Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 791
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005359992{main}( ).../index.php:0
20.0007360352require( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.0011361328require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-load.php' ).../wp-blog-header.php:13
40.0014362104require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-config.php' ).../wp-load.php:37
50.0029363624require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-settings.php' ).../wp-config.php:95
60.52863080104include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/woocommerce.php' ).../wp-settings.php:377
70.53513216856WC( ).../woocommerce.php:56
80.53513216856WooCommerce::instance( ).../woocommerce.php:52
90.53513217128WooCommerce->__construct( ).../class-woocommerce.php:115
100.53563226168WooCommerce->includes( ).../class-woocommerce.php:156
110.57563651296include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php' ).../class-woocommerce.php:359

( ! ) Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 792
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005359992{main}( ).../index.php:0
20.0007360352require( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.0011361328require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-load.php' ).../wp-blog-header.php:13
40.0014362104require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-config.php' ).../wp-load.php:37
50.0029363624require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-settings.php' ).../wp-config.php:95
60.52863080104include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/woocommerce.php' ).../wp-settings.php:377
70.53513216856WC( ).../woocommerce.php:56
80.53513216856WooCommerce::instance( ).../woocommerce.php:52
90.53513217128WooCommerce->__construct( ).../class-woocommerce.php:115
100.53563226168WooCommerce->includes( ).../class-woocommerce.php:156
110.57563651296include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php' ).../class-woocommerce.php:359

( ! ) Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 792
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005359992{main}( ).../index.php:0
20.0007360352require( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.0011361328require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-load.php' ).../wp-blog-header.php:13
40.0014362104require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-config.php' ).../wp-load.php:37
50.0029363624require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-settings.php' ).../wp-config.php:95
60.52863080104include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/woocommerce.php' ).../wp-settings.php:377
70.53513216856WC( ).../woocommerce.php:56
80.53513216856WooCommerce::instance( ).../woocommerce.php:52
90.53513217128WooCommerce->__construct( ).../class-woocommerce.php:115
100.53563226168WooCommerce->includes( ).../class-woocommerce.php:156
110.57563651296include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php' ).../class-woocommerce.php:359

( ! ) Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 793
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005359992{main}( ).../index.php:0
20.0007360352require( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.0011361328require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-load.php' ).../wp-blog-header.php:13
40.0014362104require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-config.php' ).../wp-load.php:37
50.0029363624require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-settings.php' ).../wp-config.php:95
60.52863080104include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/woocommerce.php' ).../wp-settings.php:377
70.53513216856WC( ).../woocommerce.php:56
80.53513216856WooCommerce::instance( ).../woocommerce.php:52
90.53513217128WooCommerce->__construct( ).../class-woocommerce.php:115
100.53563226168WooCommerce->includes( ).../class-woocommerce.php:156
110.57563651296include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php' ).../class-woocommerce.php:359

( ! ) Deprecated: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in /home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-formatting-functions.php on line 793
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0005359992{main}( ).../index.php:0
20.0007360352require( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-blog-header.php' ).../index.php:17
30.0011361328require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-load.php' ).../wp-blog-header.php:13
40.0014362104require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-config.php' ).../wp-load.php:37
50.0029363624require_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-settings.php' ).../wp-config.php:95
60.52863080104include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/woocommerce.php' ).../wp-settings.php:377
70.53513216856WC( ).../woocommerce.php:56
80.53513216856WooCommerce::instance( ).../woocommerce.php:52
90.53513217128WooCommerce->__construct( ).../class-woocommerce.php:115
100.53563226168WooCommerce->includes( ).../class-woocommerce.php:156
110.57563651296include_once( '/home/gachquangninh.com/public_html/wp-content/plugins/woocommerce/includes/wc-core-functions.php' ).../class-woocommerce.php:359
Củ sen có vòi phụ JOMOO 35173-272 – Siêu thị gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh cao cấp Lê Dung

Củ sen có vòi phụ JOMOO 35173-272

– Chất liệu: Đồng 59# chất lượng cao.
– Kiểu dáng: Củ sen có vòi phụ.
– Màu sắc: Crom sáng bóng.
– Kích thước: 150*191 mm
– Kích thước lắp đặt: Tâm 2 đầu nước vào: 150±15mm.